Mkate wa mbingu
Nyimbo za Kristo ( #191 ) ,
Lyrics kama ilivyo katika "Nyimbo za Kristo"
Mkate wa mbingu mega kwetu;
Ulivyotoa kwa thenashara.
Katika kitabu, twakuona.
Moyo unatweta kukutana.
Neno la ukweli libariki;
Tusikie mwito wa upole.
Vizuizi vyote vitakoma.
Tena tutapata uungwana.
Uzima na nguvu, utanena;
Nakimbiliza tu kufuata.
Lakini mnyonge ndiye mimi;
Naye Mshindaji ndiye wewe!


Like Tenzi Za Rohoni page on Facebook