Alpha na omega
-
Wewe ni alpha na omega, twakubudu Bwana. wastahili sifa.
Wastahili sifa, twakubudu Bwana. wastahili sifa


Like Tenzi Za Rohoni page on Facebook