Twendeni Askari
Tenzi za rohoni ( #69 ) , Nyimbo standard ( #414 ) ,
Lyrics kama ilivyo katika "Tenzi za rohoni"
Twendeni askari, watu wa Mungu; Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Ametangulia Bwana vitani, twende mbele kwani ndiye amini.
Twende askari watu wa Mungu; Yesu yuko Mbele, tumwandame juu.
Jeshi la Shetani, likisikia jina la Mwokozi, litakimbia, kelele za shangwe zivume nchi; ndugu inueni zenu sauti.
Kweli kundi dogo, watu wa Mungu sisi na mababa tu moja fungu. Hatutengwi nao, moja imani, Tumaini moja, na moja dini.
Haya mbele watu nasi njiani, inueni myoyo, nanyi sifuni; heshima na sifa ni ya Mfalme, juu hata chini, sana zivume.


Like Tenzi Za Rohoni page on Facebook