Ya Saba Ni Kwa Yesu
The Seventh is for Jesus
Nyimbo za Kristo ( #203 ) ,
Lyrics kama ilivyo katika "Nyimbo za Kristo"
Siku sita fanya kazi, Ya saba ni kwa Yesu.
Hapo tunapopumzika, kwani ni yake Yesu.
Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, zote kwetu;
Lakini tutakumbuka, Ya saba ni kwa Yesu!
Huonyesha ya kufanya, Kwa kuwa ni ya Yesu,
Na atuonyesha njia, tutamfuata Yesu.
Tuombe kila Sabato, Na kujifunza kwake;
Tutamtii daima, tutakaa na Yesu.


Like Tenzi Za Rohoni page on Facebook