Tumesikia mbiu
Lyrics kama ilivyo katika "Tenzi za rohoni"
Tumesikia mbiu, Yesu lo! aponya,
utangazeni kote, Yesu, lo! aponya.
Tiini amri hiyo; nchini na baharini,
enezeni mbiu hii; Yesu , lo! aponya.
Imbeni na vitani; Yesu, lo! aponya;
kwa nguvu ya kombozi, Yesu, lo! aponya.
Imbeni wenye shida, Unapoumwa moyo.
na karibuni imba; Yesu, lo! aponya.
Mawimbini uenee; Yesu, lo! Aponya;
wenye dhambi jueni; Yesu, lo! Aponya.
Visiwa na viimbe, vilindi itikeni,
na nchi shangilieni; Yesu, lo! Aponya.
Upepo utangaze; Yesu, lo! Aponya;
Mataifa yashangaaa; Yesu lo! Aponya.
Milimani, bondeni, sauti isikike
ya wimbo wa ushindi; Yesu, lo! Aponya.


Like Tenzi Za Rohoni page on Facebook