Bwana Anakuja
Lyrics kama ilivyo katika "Mwimbieni Bwana (Tumwabudu Mungu wetu)"
Bwana anakuja
twendeni tumlaki,
Bwana Mungu wa
majeshi.
Iwasheni mioyo
tukampokee,
huyo Mwenye utukufu.
/:Karibu Bwana, njoo:/
Shinda pamoja nasi.
Wewe ndiwe Mfalme,
Mfalme wa mbinguni,
utulishe wenye njaa.
Wewe ndiwe mwanga,
sisi tu vipofu,
tufanye tuone tena.
/:Karibu Bwana, njoo:/
Shinda pamoja nasi.
Wewe ndiwe njia,
tutakufuata,
turudi kwa baba yetu.
Wewe ndiwe kweli,
utuangazie,
tusije tukapotea.
/:Karibu Bwana, njoo:/
Shinda pamoja nasi
Hosiana, Hosiana,
huyo mbarikiwa,
anakuja kwetu sisi.
Aja kutulisha
na kutugawia
matunda ya ukombozi.
/:Karibu Bwana, njoo:/
Shinda pamoja nasi.


Like Tenzi Za Rohoni page on Facebook