Ni ujumbe wa Bwana
Lyrics kama ilivyo katika "Tenzi za rohoni"
Ni ujumbe wa Bwana haleluya, wa maisha ya daima,
amenena mwenyewe haleluya, utaishi ukitazama
Tazama, ishi sasa, kumtazama Yesu,
alinena mwenyewe, haleluya! utaishi ukitazama
Uzima wa daima haleluya , kwake Yesu utauona,
ukimtazama tu haleluya, wokovu u peke kwa Bwana
Ni ujumbe wa Bwana haleluya, nawe shika rafiki yangu,
ni habari ya raha haleluya, mwenye kuinena ni Mungu.


Like Tenzi Za Rohoni page on Facebook